Home

Scouting Brabant

Scouting Brabant is een informeel netwerk van alle 9 Brabantse regio’s. Het staat los van de formele verenigingsstructuur van Scouting Nederland. Het is echter wel een onderdeel van Scouting Nederland.

Doel van dit netwerk is het versterken van de regio’s, door: 
- elkaar helpen
- informatie uitwisselen
- samenwerken op het gebied van deskundigheidsbevordering
- bovenregionale belangenbehartiging

Inspiratie en verbinding
Kenmerk voor een netwerk is dat deelnemers er iets van hun gading vinden (halen), maar ook zelf hieraan een bijdrage leveren (brengen).
Samen moeten we het doen.
Bij dat halen en brengen draait het om twee belangrijke waarden: inspiratie en verbinding.
Zij vormen de voedingsbodem voor het bereiken van het doel van het netwerk en versterken de netwerkfunctie. Alles wat we doen, wordt hieraan getoetst.

BAS-bijeenkomsten
Twee keer per jaar komen de afgevaardigden van de regiobesturen bijeen voor het Brabants Afstemmingsoverleg Scouting, creatief afgekort tot BAS.
Deze bijeenkomsten vinden plaats in een gastregio en staan in het teken van uitwisseling: hoe kunnen we elkaar versterken en helpen?
Gezelligheid en plezier staan daarbij voorop.
Ook worden er regelmatig sprekers uitgenodigd.